Search
  • Mikkel Ørskov Jørgensen

Så er første etape af Rosenhaven, Enghaveparken, snart klar.

Updated: May 6Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden
Rosenhavne, Enghaveparken på Vesterbro

Der arbejdes intenst med opsætning af forme og klargøring af armering, her på første etape af Rosenhaven.#beton #Vesterbro #Hoffmann

13 views0 comments