top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

nor|DC søger dygtige byggefolk til vores egenproduktion.

Updated: May 6, 2021

- Bliv en del af nor|DC’s egenproduktion.


Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden
Planlægning af produktion

Kan du se dig selv blandt et ungt ambitiøst team?


nor|DC søger følgende:

  • Betonfolk til egenproduktion

  • Byggelederpraktikant


Vi søger flere mindre sjak til betonarbejde i og omkring Storkøbenhavn. Ønsker du ansvar i din hverdag? Hos nor|DC sætter vi pris på ansvarsfølelse og dygtighed, på selvstændighed og initiativ.

Kontakt os på +45 2125 8158 eller fremsend en ansøgning på job@nordc.dk
19 views0 comments

Comments


bottom of page