top of page

RENOVERING AF RENSNINGSANLÆG

På Usserød Spildevandsanlæg udførte nor|DC renovering og ombygning af spildevands + slamtanke samt udførelse af ny vandtætning i eksisterende tanke.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page