top of page

BELLAKVARTERET, BYGGEFELT 3N

På Bellakvarterets byggefelt 3N, udførte nor|DC jord, kloak og betonarbejdet.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page