top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

"What's cooking i nor|DC.."

Updated: May 6, 2021

Ofte når vi møder nye mennesker, professionelt som privat, kommer talen ind på "hvad går I så og laver?", og hvad laver vi så i nor|DC i disse uger?


Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden
Armeringsarbejde

nor|DC's igangværende arbejder:

- Parkeringsplads.

- Renovering af rensningsanlæg.

- In situ beton i den gamle Enghave Parken.

- Tilbygning på Frederiksberg.

- In situ væg i Hellerup.


I nor|DC laver vi groft sagt alle typer entreprenørarbejder, gerne som hovedentreprise, og gerne en overvægt af in situ beton.
17 views0 comments

Comentários


bottom of page