top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

Ustadigt vejr er ingen hindring.

Updated: May 6, 2021

På en klassisk forårsdag med byger indtil 30 minutter inden Wewers skulle levere den første beton, blev flere dages god indsats af nor|DC's ansatte, omsat til udstøbning af de håndlavede in situ forme.


En lang uge krones med støbninger på 3 forskellige byggepladser, på en ellers regnfuld fredag.


Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden
Wewers gør klar til støbning

6 views0 comments

Comentarios


bottom of page