Search
  • Mikkel Ørskov Jørgensen

Renovering og tilbygning.

Updated: May 6

På Frederiksberg deltager nor|DC med

- Etablering af ny kælder.

- Understøbninger af eksisterende fundamenter.

- Ny kloak og dræn.

- Bundplader og fundamenter.


En klassisk entreprenøropgave.Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden
Udgravning opstartes.

3 views0 comments