top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

Lige linier; godt arbejde.

Updated: May 6, 2021

I samarbejde med Petri & Haugsted, udføres gartner og belægningsentreprisen på Bella12 i Bellakvarteret.


Et stemningsbillede set langs C. F. Møllers Allé.


Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton
Gartner og belægningssag, Bellakvarteret

10 views0 comments

Comments


bottom of page