top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

Hvid beton, slebne overflader - det kræver koncentration og dygtighed.

Updated: May 6, 2021


betonentreprenør, in situ, in-situ, nor|DC, norDC, norbyg, nor|byg, COWI, Hoffmann, jordentreprenør, entreprenør, Enghaven, Enghaveparken, nomineret bæredygtig beton, bæredygtig beton, bæredygtig,
Inspektion af beton

Ved brug af hvid cement i beton, fremkommer en anden konsistens, der kræver ændrede metoder og planlægning, end vores klassiske grå beton. Med flydende sten, har man kun en chance for at opnå det aftalte resultat. Theis (nor's produktionsleder) inspicerer den leverede beton.


#specialist

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page