top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

Etape II.

Updated: May 6, 2021

nor|DC hjælper Novafos A/S med betonrenovering af sandfang, og flere andre mindre opgaver. Vi er nu nået til næste etape af denne entreprise, der omhandler nedrens af sandfang, etablering af nye konstruktioner og udskiftning af fuger.

At yde service og vedligehold, er blandt vore væsentlige kompetencer.


Få kender beton bedre end vi gør.


Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden


2 views0 comments

Comentários


bottom of page