Search
  • Mikkel Ørskov Jørgensen

Etape II.

nor|DC hjælper Novafos A/S med betonrenovering af sandfang, og flere andre mindre opgaver. Vi er nu nået til næste etape af denne entreprise, der omhandler nedrens af sandfang, etablering af nye konstruktioner og udskiftning af fuger.

At yde service og vedligehold, er blandt vore væsentlige kompetencer.


Få kender beton bedre end vi gør.
0 views0 comments

Recent Posts

See All

©2019 by nor|DC ApS