top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

Det går stærkt i nor|DC

Updated: May 6, 2021

I nor|DC slutter vi maj måned med en kort status.


- På Rathsacksvej er udgravning, bundplade, grube og understøbning udført.

- I Enghave Parken, hvor billedet er taget fra, har nor|DC 16 mand aktiveret med at bygge forme, skabe armering, slibe og støbe. Ca. hver anden dag i denne periode, ankommer der frisk beton til pladsen.

- Hos Novafos er linie 2 af sandfangsindløb afsluttet.

- Ved Energiporten er etape II af nye parkeringsarealer afsluttet, og etape III er ved at starte op.


Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden
Betonpumpe opstillet, klar til udstøbning.17 views0 comments

Comments


bottom of page