Search
  • Mikkel Ørskov Jørgensen

24.000 m3.

På Vesterbo er nor|DC igang med sin hidtil største in situ entreprise ifm. klima- og transformationen af den historiske Enghave Parken. Når projektet senere på året er færdigt, vil området kunne optage 24.000 m3 vand i tilfælde af en såkaldt 100-års regn.

- Vandspejlet er støbt. (Hvid beton).

- Rosenhaven er støbt.

- Springvandet. (Hvid beton).

- Bygværker og manifold er ved at blive klargjort.Rosenhaven.

- nor|DC's egenproduktion er eksperter i synlig beton.

TREDJE NATUR

- Hermed fra arkitektkonkurrencen, som Tredje Natur vandt.

Fra dommerbetænkningen, hentet fra https://www.tredjenatur.dk/portfolio/enghaveparken-her-og-nu/

"Forslaget er et overbevisende bud på, hvordan den eksisterende struktur på enkel vis kan udvikles til en frodig og befordrende ramme, der tillader stor oplevelsesmæssig og funktionel variation. Med sin pragmatiske tilgang er parken også fremover genkendelig samtidig med, at den både har fået et stort æstetisk og funktionelt løft og håndteret skybrudsplanens krav om indplacering af de 24.000 m3 vand på en måde, der åbner for nyskabende anvendelser af regnvandet som rekreativt element."- nor|DC's egenproduktion er eksperter i armering.


Arbejdet udføres for Hoffmann A/S

Arkitekt på dette prægtige projekt er TREDJE NATUR

19 views0 comments

Recent Posts

See All

©2019 by nor|DC ApS