top of page
Search
  • Writer's pictureMikkel Ørskov Jørgensen

19 juni, 19 juni!

Updated: May 6, 2021

Ja, bloggen har holdt sommerferie; men har byggepladserne?

Svaret er nej. Siden slut maj har nor|DC accelereret egenproduktionen så vi i disse uger har spredt os vores nu godt 25 dedikerede kollegaer, over 4 byggepladser.


- På billedet herunder ses en opstillet betonpumpe, klar til en af vore daglige betonstøbninger på Enghave Pladsen, hvor arbejdet på både Multibanen og Skøjtebanen skrider planmæssigt frem.

Betonentreprenør, in situ, in-situ, beton, jord og kloak, gartner og belægning, norDC, nor|DC, bæredygtig beton, bæredygtig, nor|DC, norbyg, V8, V8c, V8 construction, professionel entreprenør, Renovering, anlæg, armering, bundplader, terrændæk, glittet, juttet, betonentreprenøren, jord og beton, kvalitet til tiden
Enghave Klimapark, en moderne løsning for fremtiden

10 views0 comments

Comentários


bottom of page