FAG, HOVED- OG TOTALENTREPRISER.

- støber fremtidens fundament.

NOR|DC

nor|DC er en moderne entreprenør og byggevirksomhed, der tilbyder håndtering og udførelse af hovedentrepriser, mindre råhusentrepriser og komplekse fagentrepriser. Virksomheden beskæftiger ca. 30 mand i egenproduktion indenfor in situ beton, hvor nor|DC er helt særligt specialiseret.

Fokus i nor|DC er at skabe og levere nytænkning, service og fleksibilitet i en professionel ånd.

nor|DC arbejder målrettet mod at kunne håndtere råhuse i egenproduktion og være kendt for deltagelse i klimasikring og klimatilpasningsopgaver. 

 

"Den bedste proces opnår vi sammen, så byd os med så tidligt som muligt, så vi i fællesskab kan få glæde af vores erfaring og værdier. nor|DC – Mennesker, nytænkning og samarbejde."

 

Mark Groset Parnfelt & Mikkel Ørskov Jørgensen

 

VI TILBYDER

- Mennesker, nytænkning og samarbejde

 

 RÅDGIVNING 

 - løsninger, erfaringer og tryghed

Blueprint Design

 HOVEDENTREPRISER 

 - lad os styrer processen 

20191127_112624.jpg

 SPECIALISTER I BETON 

 - udførsel af komplekse konstruktioner

Belle13%2C%20i%20produktion_edited.jpg

 RÅHUSE 

- opførsel af råhuse

REFERENCE PROJEKTER

- Relevante afsluttede eller igangværende opgaver

SADOLIN HAVE

Januar 2018 - August 2019

Håndtering af jord og udførelse af kloak og in situ betonentrepriser.
Deltagelse fra tidlig projektering til slut projekt.

ENGHAVEPARKEN

20190725_211656.jpg

November 2018 - Oktober 2019

Hvid beton, slebne overflader, støttemurer i terræn, en skøjtebane, en boldbane, terrasser og tribuner, ramper, diger, renseværker, springvand og mere.  På denne sag får vi virkelig vist hvad nor|DC mener med at være "specialist i beton".

NIELS HEMMINGSENS GADE

Ingeniør, renovering, PFA Ejendomme, pladsstæbt beton, armering, konstruktioner, norDC, nor|byg, nor|DC

Januar 2018 - September 2019

I hovedentreprise varetog vi jord, kloak, beton, smed og murerarbejdet på renoveringen af den gamle "Kjøbenhavn og Omegns sparekasse".

NY HOVEDINDGANG STARK, FREDERIKSBERG

April - juni 2018

nor|DC udførte jord, kloak herunder brandrør, minipæle og beton på større ombygning og renoveringsprojekt hos Stark på Frederiksberg.

BELLAKVARTERET BYGGEFELT 12, BOLIGER I ØRESTADEN

v8 Construction, Lyngby Boldklub, norDC, nor|DC, nor-byg, In situ beton, armering, MOE, terrændæk, bundplade, glittet overflade

Juni - november 2019

nor|DC udførte pladsstøbt beton, jord og kloak på byggefelt 12 i Bellekvarteret. Arbejdet udføres for V8 Construction.

BELLEKVARTERET BYGGEFELT 13, BOLIGER I ØRESTADEN

Februar - juni 2020

Alle gode gange to! Endnu en sag fra V8 Construction - nor|DC udførte pladsstøbt beton, jord og kloak på byggefelt 13 i Bellakvarteret.

Nye belægninger og renovering af kloak ved kontordomicil ved H. C. Ørstedsværket

Januar - juni 2020

nor|DC udførte i samarbejde med Petri & Haugsted, renovering af kloakker og facade samt udførelse af ny belægning udført med gamle klassiske granitsten indsamlet af Kristoffer de Linde.

Bella 5, tredje betonsag fra V8 Construction i træk. 

IMG-1439.jpg

Marts - juni 2020

Byggefelt 5 i Bellakvarteret og nor|DC er endnu engang med på jord, kloak og beton. Covid-19 foranstaltningerne sikrer en rekord hurtigt produktion.

Maj - august 2020

HØJHUS, BELLAKVARTERET. FIRE PÅ STRIBE.

Højhus i Ørestaden - en gammel drøm går i opfyldelse.

For V8 Construction udføres in situ beton, jord og kloak i forbindelse med opførelse af et højhus på byggefelt 23 i Bellakvarteret. For holdet bag nor|DC, er det en gammel drøm der her er gået i opfyldelse. 

"Jens Nielsens Gård", Rødovre. 

Så rykkede nor|DC også til Rødovre. 

På sagen udfører nor|DC og team, håndtering og bortkørsel forurening, udgravning, kloak og betonarbejde. 

Oktober - Februar 2020/2021

"KARRÉBYEN", ENDNU EN SAG I RØDOVRE

IMG-5102-tiltshift.jpg

Endnu en sag for V8 Construction og endnu en sag i Rødovre

Så påbegyndte vi arbejdet med, at oprense og forberede til nyt stort lejlighedsprojekt. På sagen skal vi varetage håndtering af jord, byggeplads, jord, kloak og beton. 

December - Marts 2020/2021

ØRESTAD 1.10, ENDNU EN SAG FOR V8 CONSTRUCTION

nor|DC er tilbage i Ørestaden.

For V8 Construction udføres byggeplads, jord, kloak og in situ beton på nyt stort lejlighedsprojekt. For holdet bag nor|DC, bliver det samlet set byggeprojekt nummer 10 i denne del af København. Det er væsentlig erfaring, vi kan byde ind med.

December - Marts 2020/2021

- Må vi også hjælpe jer?

nor|DC løser opgaver for professionelle, som private og offentlige kunder.

Kontakt os på tilbud@nordc.dk, eller +45 2125 8158

 

MISSION

"Vores værdigrundlag er fleksibilitet og en pragmatisk tilgang til udfordringer" Mark Groset Parnfelt og Mikkel Ørskov Jørgensen.

Hvor er vi med nor|DC i dag?

Med nor|DC tilbyder vi en kompetent og erfaren partner, til løsning af alt vedr. infrastruktur, byggeri og anlæg, løst som fag- hoved- eller totalentrepriser, afhængig af opgave og kundes ønsker.

Vi er et ungt team der både besidder nysgerrighed og erfaring, og ofte søger nye løsninger på kendte udfordringer. I dagligdagen benyttes digitale værktøjer til gavn for kunde, projekt og ansatte. 

Det er ambitionen at nor|DC er et naturligt valg ved ønske om en betonentreprenør eller råhusentreprenør, fordi:

- nor|DC er blandt de bedste råhusentreprenører i og omkring Storkøbenhavn. 

- nor|DC's egenproduktion er kendt for at levere kvalitet.

- nor|DC er kendt for at være tænke nyt, hurtigt og benytte ny teknologi. 

- nor|DC beskæftiger kvalificeret mandskab, der arbejder under gode forhold til en god løn. 

- nor|DC har fokus på fremdrift.

- nor|DC er kendt for at søge en så bæredygtig produktion som der er muligt, uden at dette skal være en omkostning for kunden. 

- nor|DC besidder kompetence til at foretage miljøbesparende rådgivning.

- nor|DC's er en attraktiv arbejdsplads med fokus på den enkelte ansattes velvære og loyalitet. 

- nor|DC benytter faste rådgivere og samarbejdspartnere.

- nor|DC er medlem af Dansk byggeri.

- nor|DC aflægger årligt et co2 regnskab, og der støttes op om projekter eller personer, som aktivt søger at løse klimasituationen. 

 

nor|DC, støber fremtidens fundament.
 

 

KONTAKT OS

Adolphsvej 26a - 1
2820 Gentofte

+45 2125 8158

  • facebook
  • linkedin

Your details were sent successfully!